Каталог аналізів

Назва
Підготовка
до аналізу
Строк
(год.)
Ціна
  • Дослідження крові
   від 68 грн
   • Загальний аналіз крові автоматизований з формулою
    3
    210 грн
    204 грн
   • Лейкоцитарна формула (ручна методика)
    3
    70 грн
    68 грн
   • Визначення ретикулоцитів
    3
    150 грн
    146 грн
   • Загальний аналіз крові автоматизований з підрахунком лейкоцитарної формули
    265 грн
    257 грн
   • Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ)
    1
    100 грн
    97 грн
   • Загальний аналіз крові (капілярна кров) автоматизований без лейкоцитарної формули
    3
    210 грн
    204 грн
   • Визначення етанолу в крові
    48
    150 грн
    146 грн
   • Загальний аналіз крові (ургентно)
    3
    210 грн
    204 грн
   • Загальний аналіз крові для дітей
    3
    365 грн
    354 грн
  • Дослідження сечі
   від 107 грн
   • Аналіз сечі загальний з мікроскопією осаду
    3
    180 грн
    175 грн
   • Аналіз сечі за Нечипоренком
    3
    145 грн
    141 грн
   • Аналіз сечі за Зимницьким
    3
    165 грн
    160 грн
   • Аналіз сечі на кетонові тіла (якісний)
    3
    110 грн
    107 грн
   • Глюкоза в сечі (якісно)
    3
    110 грн
    107 грн
   • Визначення загального білку в сечі
    3
    120 грн
    116 грн
   • Визначення 10 наркотиків у сечі (якісно)
    3
    750 грн
    728 грн
   • Трипсиноген-2 в сечі (якісно)
    3
    500 грн
    485 грн
   • Визначення загального білку (добова сеча)
    3
    110 грн
    107 грн
  • Дослідження калу
   від 233 грн
   • Аналіз калу на приховану кров (якісне визначення)
    3
    280 грн
    272 грн
   • Копрограма
    3
    240 грн
    233 грн
   • Аналіз калу на кишкові паразити (Parasep)
    3
    250 грн
    243 грн
   • Прихована кров в калі (FOB-Transferrin)
    3
    280 грн
    272 грн
   • Кальпротектин та лактоферин у калі (якісно)
    3
    650 грн
    631 грн
   • *Кальпротектин фекальний (кількісне визначення)
    48
    850 грн
    825 грн
  • Газометрія крові
   від 495 грн
   • Газометрія крові
    1
    510 грн
    495 грн
   • Газометрія венозної крові
    1
    510 грн
    495 грн
  • D-димер
   2
   290 грн
   281 грн
  • Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)
   2
   120 грн
   116 грн
  • Антитромбін
   2
   530 грн
   514 грн
  • Міжнародне нормалізоване відношення (ПЧ, % за Квіком, МНВ)
   2
   180 грн
   175 грн
  • Фібриноген
   2
   180 грн
   175 грн
  • Коагулограма (ПЧ, % за Квіком, МНВ, АЧТЧ, фібриноген, ТЧ)
   2
   375 грн
   364 грн
  • Тромбіновий час (ТЧ)
   3
   100 грн
   97 грн
  • Група крові та резус-фактор (виявлення методом аглютинації в гелі)
   3
   275 грн
   267 грн
  • Пряма проба Кумбса (мікрометод в гелевому тесті)
   3
   550 грн
   534 грн
  • Антирезусні антитіла
   3
   500 грн
   485 грн
  • Гемолізини (імунні антитіла за системою АВО)
   3
   500 грн
   485 грн
  • Проба на індивідуальну сумісність групи крові за системами АВО та Rh з використанням гелевого методу
   3
   400 грн
   388 грн
  • Білки та амінокислоти
   від 107 грн
   • Альбумін
    3
    110 грн
    107 грн
   • Білок загальний
    3
    110 грн
    107 грн
   • Гаптоглобін
    3
    385 грн
    373 грн
   • Мікроальбумін (сеча), кількісно
    3
    220 грн
    213 грн
   • *Білкові фракції
    240
    470 грн
    456 грн
   • *Альфа -1-антитрипсин
    48
    280 грн
    272 грн
   • *Розширені білкові фракції - протеїнограма( загальний білок, альбумін, фракція альфа-1-глобулінів, фракція альфа-2-глобулінів, фракція бета-глобулінів, фракція гамма-глобулінів, А/Г співвідношення)
    48
    320 грн
    310 грн
  • Ферменти
   від 107 грн
   • Альфа-амілаза
    3
    110 грн
    107 грн
   • Гамма-глутамінтрансфераза (GGT)
    3
    110 грн
    107 грн
   • Аланінамінотрансфераза (ALT)
    3
    110 грн
    107 грн
   • Аспартатамінотрансфераза (AST)
    3
    110 грн
    107 грн
   • Креатинфосфокіназа (КФК загальна)
    3
    120 грн
    116 грн
   • Лактатдегідрогеназа (LDH)
    3
    130 грн
    126 грн
   • Лужна фосфатаза (ALP)
    3
    110 грн
    107 грн
   • Ліпаза
    3
    140 грн
    136 грн
   • Панкреатична амілаза (сироватка)
    3
    125 грн
    121 грн
   • *Панкреатична еластаза (кал)
    120
    825 грн
    800 грн
   • Альфа-амілаза (сеча)
    3
    125 грн
    121 грн
   • Амілаза (дренажна рідина)
    3
    125 грн
    121 грн
   • Ліпаза (дренажна рідина)
    3
    110 грн
    107 грн
  • Показники ліпідного обміну
   від 107 грн
   • Ліпопротеїди високої щільності (HDL)
    3
    120 грн
    116 грн
   • Ліпопротеїн (а)
    3
    740 грн
    718 грн
   • Ліпопротеїди низької щільності (LDL)
    3
    150 грн
    146 грн
   • Аполіпопротеїн В
    3
    180 грн
    175 грн
   • Холестерин загальний
    3
    120 грн
    116 грн
   • Аполіпопротеїн А-1
    3
    170 грн
    165 грн
   • Тригліцериди
    3
    130 грн
    126 грн
   • Коефіцієнт атерогенності
    3
    250 грн
    243 грн
   • Ліпопротеїни дуже низької щільності
    3
    110 грн
    107 грн
  • Печінкові проби
   від 49 грн
   • Білірубін загальний
    3
    110 грн
    107 грн
   • Білірубін непрямий
    3
    250 грн
    243 грн
   • Білірубін прямий
    3
    120 грн
    116 грн
   • Тимолова проба
    3
    50 грн
    49 грн
   • Білірубін та його фракції
    3
    220 грн
    213 грн
  • Ниркові проби
   від 107 грн
   • Креатинін (сироватка)
    3
    130 грн
    126 грн
   • Сечова кислота (сироватка)
    3
    120 грн
    116 грн
   • Сечовина
    3
    120 грн
    116 грн
   • *Креатинін (добова сеча)
    3
    110 грн
    107 грн
   • Креатинин (дренажна рідина)
    3
    110 грн
    107 грн
   • Креатинін (сеча)
    3
    110 грн
    107 грн
   • *Сечова кислота (добова сеча)
    48
    130 грн
    126 грн
   • *Сечовина (добова сеча)
    36
    140 грн
    136 грн
   • Проба Реберга-Тареєва
    3
    170 грн
    165 грн
  • Ревматоїдна панель
   від 136 грн
   • Антистрептолізин-О (АСЛ-О)
    24
    140 грн
    136 грн
   • Ревматоїдний фактор (РФ)
    3
    140 грн
    136 грн
  • Електроліти
   від 107 грн
   • Калій (сироватка)
    3
    140 грн
    136 грн
   • Кальцій загальний (сироватка)
    3
    110 грн
    107 грн
   • *Кальцій іонізований (сироватка)
    36
    215 грн
    209 грн
   • Магній (сироватка)
    3
    110 грн
    107 грн
   • Натрій (сироватка)
    3
    140 грн
    136 грн
   • Хлор (сироватка)
    3
    150 грн
    146 грн
   • Фосфор (сироватка)
    3
    120 грн
    116 грн
   • *Цинк (сироватка)
    48
    484 грн
    469 грн
   • *Мідь (Cu)
    120
    1 200 грн
    1 164 грн
  • Залізо (сироватка)
   3
   130 грн
   126 грн
  • Феритин
   3
   290 грн
   281 грн
  • Фолієва кислота (сироватка)
   3
   310 грн
   301 грн
  • Ціанокобаламін (вітамін B12)
   3
   290 грн
   281 грн
  • Насичення трансферину залізом
   3
   376 грн
   365 грн
  • Ненасичена залізозв'язуюча здатність
   3
   150 грн
   146 грн
  • Загальна залізозв'язуюча здібність сироватки (ЗЗЗС) (залізо, НЗЗС, ЗЗЗС)
   3
   261 грн
   253 грн
  • Гомоцистеїн
   3
   520 грн
   504 грн
  • Церулоплазмін
   3
   300 грн
   291 грн
  • Тропонін I
   3
   310 грн
   301 грн
  • Міоглобін
   3
   825 грн
   800 грн
  • Креатинкіназа МВ
   3
   245 грн
   238 грн
  • *Цистатин С
   36
   300 грн
   291 грн
  • *NT-proBNP (натрийуретического гормона В типа N-концевой полипептид)
   3
   1 200 грн
   1 164 грн
  • Швидкий тест для визначення міоглобіну, креатинкінази, тропоніну І (якісне визначення)
   3
   550 грн
   534 грн
  • C-реактивний білок (високочутливий)
   3
   310 грн
   301 грн
  • Прокальцитонін
   3
   880 грн
   854 грн
  • C-реактивний білок
   3
   145 грн
   141 грн
  • Гепатити
   від 175 грн
   • *Вірус гепатиту A (HAV), антитіла IgM
    60
    350 грн
    340 грн
   • *Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні
    36
    390 грн
    378 грн
   • Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg
    3
    350 грн
    340 грн
   • Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні
    3
    410 грн
    398 грн
   • *ПЛР. Вірус гепатиту В (HBV), кількісне визначення (кров, плазма)
    96
    970 грн
    941 грн
   • *ПЛР. Вірус гепатиту D (HDV), якісне визначення (кров, плазма)
    96
    420 грн
    407 грн
   • Швидкий тест для виявлення вірусу гепатиту В, HBsAg
    1
    180 грн
    175 грн
   • Швидкий тест для виявлення вірусу гепатиту С, НСV
    1
    180 грн
    175 грн
   • *ПЛР. Вірус гепатиту С (НСV), якісне визначення (кров, плазма)
    96
    790 грн
    766 грн
   • *ПЛР. Вірус гепатиту С (НСV), кількісне визначення (кров, плазма)
    96
    1 050 грн
    1 019 грн
  • Вірус імунодефіциту людини
   від 175 грн
   • Тест для визначення ВІЛ-1 антигену і загальних антитіл до ВІЛ-1 і ВІЛ-2
    3
    440 грн
    427 грн
   • Швидкий тест для виявлення ВІЛ 1-го та 2-го типу
    1
    180 грн
    175 грн
  • Сифіліс
   від 194 грн
   • *Treponema pallidum, антитіла сумарні
    3
    330 грн
    320 грн
   • Сифіліс (реагінові антитіла - RPR, в розведенні)
    3
    200 грн
    194 грн
   • *Treponema pallidum, антитіла IgM
    72
    330 грн
    320 грн
  • Helicobacter pylori
   від 281 грн
   • Дослідження калу для виявлення антигену Helicobacter pylori
    1
    290 грн
    281 грн
   • *Helicobacter pylori, антитела IgG
    48