ПРАВИЛА придбання та використання Подарункових Сертифікатів ТОВ «КРАМ ІНВЕСТ»

1.    Вступ.

1.1.    Ці правила є єдиними і офіційними (затвердженими) правилами ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАМ ІНВЕСТ» (торгова марка – клініка UniClinic; код ЄДРПОУ: 33471877, місцезнаходження: 69063, м. Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 27; далі - Організатор) стосовно порядку та умов придбання та використання Подарункових сертифікатів (далі – Сертифікат) у ТОВ «КРАМ ІНВЕСТ».

1.2.    Подарунковий сертифікат (далі – Сертифікат) вважається задатком і засвідчує згоду клієнта придбати медичні послуги в ТОВ «КРАМ ІНВЕСТ».

1.2.1.    Подарунковий Сертифікат має відповідати встановленим зразкам, розміщеним у Додатку № 1 до цих Правил.

1.3.    Придбавши Сертифікат/ оформлюючи замовлення на отримання медичної послуги (послуг) за допомогою Сертифікату, Утримувач (клієнт, обдарований) Сертифікату підтверджує, що ознайомлений з Правилами придбання та використання Сертифікатів, які опубліковані на сайті www.uniclinic.ua, та погоджується (акцептує) з їх умовами.

1.4.    У разі, якщо клієнт набуває Сертифікат у подарунок, то:
- обов’язок з належного доведення умов цих Правил до кожного Обдарованого, строк дії Сертифіката та дату його активації покладається на дарувальника Сертифіката;
- обов’язок з належного ознайомлення і виконання цих Правил – на Обдарованого.

1.5.    Організатор не несе відповідальності за невиконання цих Правил клієнтами та іншими третіми особами.

2.    Придбання Подарункового сертифіката.

2.1.    Подарунковий сертифікат (далі - Сертифікат) можна придбати виключно у ТОВ «КРАМ ІНВЕСТ» (у разі наявності Сертифіката у продажу).

2.2.    Подарунковий Сертифікат випускається в трьох номіналах:

2.2.2.    Подарунковий Сертифікат вартістю – 1000,00 грн.

2.2.3.    Подарунковий Сертифікат вартістю – 3000,00 грн.

2.2.4.    Подарунковий Сертифікат вартістю – 5000,00 грн.

Організатор має право без будь-якого додаткового повідомлення чи сповіщення в односторонньому порядку скасувати номінали чи доповнити перелік новими номіналами вартості. При цьому всі чинні номінали діють до моменту закінчення їх строку дії.

2.3.    Відпускна ціна Сертифіката відповідає його номіналу.

2.4.    На всіх Сертифікатах проставляється індивідуальний номер.

2.5.    При придбанні Сертифіката жодні знижки не застосовуються.

2.6.    Сертифікат будь-якого номіналу придатний до обміну (активований) на медичні послуги наступного дня після його продажу.

3.    Використання Подарункового Сертифіката.

3.1.    Сертифікат можна обміняти (активувати):
-при замовленні будь-якої медичної послуги, доступної на момент здійснення замовлення у ТОВ «КРАМ ІНВЕСТ» на суму, зазначену на Сертифікаті (далі – номінал Сертифіката).

3.2.    Сертифікат не є платіжним засобом або платіжним документом.

3.3.    Сертифікат можна використати тільки один раз.

3.4.    При здійсненні замовлення на отримання медичних послуг з використанням Сертифіката, Сертифікат підлягає вилученню касиром/ адміністратором.

3.5.    При здійсненні замовлення однієї медичної послуги можна разом використати один або декілька Сертифікатів. Також Утримувач може придбати одну і більше медичних послуг у межах номіналу Сертифіката.

3.6.    Особливості використання Сертифікату для оплати в ТОВ «КРАМ ІНВЕСТ»:
-    суму Сертифіката необхідно використати за один раз – в разі нестачі коштів або купівлі додаткової послуги, можлива доплата на умовах однієї купівлі;
-    у випадку залишку коштів від разового використання сертифікату на послугу (ги) – вони не повертаються і згорають.
-    Грошовий еквівалент Сертифіката не виплачується.

3.7.    Сертифікат не підлягає обміну і/або поверненню, в т.ч. на Сертифікати інших номіналів.

3.8.    Сертифікат дійсний протягом 1 (одного) року з моменту його придбання.

3.9.    Організатор не несе відповідальності за невикористання клієнтом (Обдарованим) Сертифіката протягом терміну дії Сертифіката (несвоєчасне звернення за використанням Сертифіката, звернення за використанням Сертифіката після закінчення терміну дії Сертифіката).

3.10.    Після закінчення терміну дії Сертифікат не підлягає поверненню та не приймається для обміну на отримання медичних послуг.

3.11.    Сертифікат з механічними пошкодженнями є недійсним.

4.    Інші умови.

4.1.    Купуючи Подарунковий Сертифікат чи використовуючи його, клієнт підтверджує, що ознайомлений з цими Правилами, погоджується з ними та зобов’язується додержуватися і виконувати їх.

4.2.    ТОВ «КРАМ ІНВЕСТ» залишає за собою право відмовити утримувачу (клієнту, обдарованому) сертифікату в обміні Сертифікату на медичні послуги, якщо:
– утримувач не пред’явив Сертифікат для оплати медичних послуг, або пред’явив інший документ, що містить ознаки підробки Сертифікату;
– утримувач сертифікату пред’явив Сертифікат, пошкоджений до ступеня неможливості прочитання його номера, номіналу і знаків захисту.
У разі втрати або псування Сертифікат не поновлюється. Грошові кошти, сплачені за нього, не повертаються.

4.3.    Інформування щодо Правил придбання та використання Подарункового Сертифікату у ТОВ «КРАМ ІНВЕСТ»
здійснюється шляхом розміщення цих Правил на офіційному сайті www.uniclinic.ua та за тел. 9-103.

4.4.    Організатор має право внести зміни до цих Правил.
Про внесення змін Організатор повідомляє шляхом розміщення відповідної інформації і Правил у зміненій редакції на офіційному сайті www.uniclinic.ua.

4.5.    Ці Правила (з урахуванням всіх змін і доповнень) разом з усіма додатками до цих Правил (якщо такі є) є власністю Організатора.
Будь-яке використання і/або розповсюдження цих правил (у цілому або частково) з комерційною та іншою метою і/або використання у господарській (підприємницькій) діяльності без письмової згоди Організатора забороняється.

4.6.    Адреса Організатора для листування: 69063, м. Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 27.

4.7.    Ці правила затверджені Генеральним директором ТОВ «КРАМ ІНВЕСТ» і набувають чинності з моменту їх опублікування на офіційному сайті www.uniclinic.ua.

 Додаток № 1 до Правил придбання та використання Подарункових Сертифікатів ТОВ «КРАМ ІНВЕСТ»

Встановлені зразки форми та зовнішнього вигляду подарункових сертифікатів, затверджені
ТОВ «КРАМ ІНВЕСТ»

Подарунковий сертифікат 1000,00 ГРН

Подарунковий сертифікат 3000,00 ГРН

Подарунковий сертифікат 5000,00 ГРН
 

до 3% твоя особиста знижка!
Приєднуйся до Viber боту
Отримуй при кожному візиті!